Oprava údajů týkajících se ohlášených zaměstnanců

Toto oznámení slouží k provedení opravy údajů týkajících se příslušného zaměstnance. Zde uveďte nové a správné údaje.

 

Upozornění: Toto oznámení NENÍ určeno k prodloužení ani k předčasnému ukončení doby, na kterou byl zaměstnanec vyslán!

 

DŮLEŽITÉ! Toto oznámení změny je třeba uschovat spolu s prvním oznámením u osoby/v místě uvedené(m) v prvním oznámení v bodě 7 a na žádost ho pohotově předložit.

 

Opravu lze provést u těchto údajů:

 

Poznámka k provedení opravy začátku zaměstnání z důvodu jeho pozdějšího zahájení:

Jestliže bylo podáno oznámení, v němž bylo uvedeno, že zaměstnanec zahájí zaměstnání např. k 1. 1., ale ve skutečnosti zahájí zaměstnání např. až 5. 1., proveďte příslušnou opravu a v bodě 10. Poznámka uveďte nové datum začátku zaměstnání. Datum předpokládaného ukončení zaměstnání uvedené v oznámení nebude touto změnou nijak dotčeno!

Jestliže dojde k posunutí celé doby trvání zaměstnání, kterou jste uvedl(a) v oznámení, je třeba provést zrušení.