Rectificarea datelor unor forțe de muncă înregistrate

Prin această notificare rectificați datele unei forțe de muncă. Se vor înscrie aici datele noi și corecte.

 

Atenție: Prin această notificare NU se prelungește sau încetează anticipat raportul de muncă al unei forțe de muncă!!

 

IMPORTANT! Această notificare a unei/unor modificări trebuie păstrată în mod obligatoriu la locația/persoana indicată în notificarea inițială la punctul 7!

 

Pot fi efectuate rectificări cu privire la:

 

Notă cu privire la rectificarea Începerea raportului de muncă datorită începerii întârziate:

Dacă o forță de muncă a fost înregistrată cu începerea raportului de muncă de ex. la data de 1.1. și își începe efectiv activitatea abia la data de de ex. 5.1., atunci faceți această rectificare și indicați noua dată de începere la punctul 10 „Note“. Sfârșitul preconizat al raportului de muncă, indicat în notificare, nu se va schimba datorită acestei rectificări!

Dacă perioada notificată se amână în totalitate, atunci este necesară efectuarea unei anulări.