Sprostowanie danych zgłoszonych pracowników

Za pomocą tego zgłoszenia dokonuje się sprostowania danych pracownika. Należy tu wpisać nowe, prawidłowe dane.

 

Uwaga: za pomocą tego formularza NIE można dokonać zgłoszenia przedłużenia okresu pracy pracownika lub jej przedwczesnego zakończenia.

 

WAŻNE! To zgłoszenie zmiany danych musi być obowiązkowo przechowywane razem z pierwszym zgłoszeniem w miejscu/u osoby wskazanym/wskazanej w punkcie 7 pierwszego zgłoszenia.

 

Sprostowania można dokonać odnośnie następujących danych:

 

Wskazówka odnośnie sprostowania w rubryce początek pracy z uwagi na późniejsze rozpoczęcie: Jeżeli pracownik został zgłoszony np. z dniem 1.1., ale rozpoczyna on pracę faktycznie dopiero np. w dniu 5.1., wtedy wyjaśniają Państwo to sprostowanie i nową datę rozpoczęcia w punkcie „adnotacja”. Wskazany w zgłoszeniu przewidywany koniec nie zostaje zmieniony w wyniku tego sprostowania!

Jeżeli przesuwa się cały zgłoszony okres zatrudnienia, należy dokonać anulowania.