Oprava místa zaměstnání

Toto oznámení slouží k provedení opravy nesprávných údajů týkajících se ohlášeného místa zaměstnání. Možnost provedení opravy se vztahuje na případné chyby v PSČ nebo v adrese.

Pokud se jedná o a) nové/jiné nebo b) další místo výkonu práce, je třeba podat nové oznámení.

 

Toto oznámení slouží pouze pro účely provedení opravy týkající se jednoho místa zaměstnání. Pokud jste v oznámení uvedl(a) více míst zaměstnání, obraťte se prostřednictvím e-mailu na Centrální koordinační středisko (Zentrale Koordinationsstelle).

 

DŮLEŽITÉ! Toto oznámení změny je třeba uschovat spolu s prvním oznámením u osoby/v místě uvedené(m) v prvním oznámení v bodě 7 a na žádost ho pohotově předložit.