Sprostowanie miejsca wykonywania pracy

Za pomocą tego zgłoszenia dokonują Państwo sprostowania niepoprawnych danych odnośnie zgłoszonego miejsca wykonywania pracy. Należy dokonać takiego sprostowania w wypadku zaistniałego błędu w zapisie kodu pocztowego lub adresu.

Jeżeli jednak chodzi o a) nowe/inne lub b) dodatkowe miejsce wykonywania pracy, należy wysłać nowe zgłoszenie.

 

To zgłoszenie służy wyłącznie do sprostowania jednego miejsca wykonywania pracy. Jeżeli w zgłoszeniu wskazano więcej niż jedno miejsce wykonywania pracy, wtedy proszę skontaktować się drogą mailową z Centralną Jednostką Koordynującą.

 

WAŻNE! To zgłoszenie zmiany danych musi być obowiązkowo przechowywane razem z pierwszym zgłoszeniem w miejscu/u osoby wskazanym/wskazanej w punkcie 7 pierwszego zgłoszenia.