Oprava miesta zamestnania

Týmto hlásením opravujete nesprávne údaje nahláseného miesta zamestnania. Opravujete len preklepy v PSČ alebo adrese.

Ak ide o a) nové/iné miesto alebo b) ďalšie miesto nasadenia, treba podať nové hlásenie.

 

Toto hlásenie možno využiť len na opravu jedného miesta zamestnania. Ak bolo v hlásení uvedené viac ako jedno miesto zamestnania, tak sa, prosím, mailom obráťte na Centrálne koordinačné pracovisko.

 

Dôležité: Toto hlásenie zmeny treba mať pripravené spolu s prvým hlásením na mieste práce/nasadenia alebo na mieste/u tej osoby, ktorá je uvedená v prvom hlásení pod bodom 7.