Popravek kraja opravljanja dela

S to prijavo popravljate nepravilne podatke prijavljenega kraja dela. Popravek je potreben, če želite popraviti tipkarske napake pri poštni številki ali naslovu.

Če gre za a) nov oz. drug ali b) dodatni kraj dela, je potrebna nova prijava.

 

Ta prijava se lahko uporabi le za popravek enega kraja dela. Če ste v prijavi navedli več krajev dela, se, prosim, preko elektronske pošte posvetujte s Centralno koordinacijsko točko.

 

POMEMBNO! Dostop do te prijave spremembe mora biti skupaj z dostopom do prve prijave obvezno omogočen na kraju oz. pri osebi, ki je naveden v 7. točki prve prijave!