Dodatečné ohlášení

Chcete provést dodatečné ohlášení pro zaměstnance, pro které již bylo podáno oznámení o vyslání. Dodatečné ohlášení je možné provést pouze během doby uvedené v prvním oznámení.

Uveďte jména všech zaměstnanců souhrnně v JEDNOM oznámení; nepodává se oznámení pro každého zaměstnance zvlášť!

 

DŮLEŽITÉ! Toto oznámení změny je třeba uschovat spolu s prvním oznámením u osoby/v místě uvedené(m) v prvním oznámení v bodě 7 a na žádost ho pohotově předložit.

 

Dodatečná ohlášení je možné podávat pouze během celkové doby vyslání uvedené v prvním oznámení v bodě 5.  

Po uplynutí této doby je třeba učinit oznámení o prodloužení; toto oznámení je možné podat pouze v bezprostřední návaznosti na první oznámení a včas.

V případě, že nebude splněna ani jedna z výše uvedených podmínek, je třeba podat nové oznámení.

 

Upozornění: Dodatečné ohlášení se vztahuje na veškeré údaje uvedené v prvním oznámení (zadavatel, místo zaměstnání).

V případě změny zadavatele nebo místa zaměstnání je třeba učinit nové oznámení.