Domeldowanie

Jeżeli chcą Państwo domeldować pracowników do już wysłanego pierwszego zgłoszenia delegowania, możliwe jest to wyłącznie w odniesieniu do okresu oddelegowania podanego w pierwszym zgłoszeniu.

 

Należy wprowadzić dane wszystkich pracowników do JEDNEGO zgłoszenia; proszę nie wysyłać pojedynczych zgłoszeń domeldowania dla każdego pracownika z osobna!

 

WAŻNE! To zgłoszenie zmiany danych musi być obowiązkowo przechowywane razem z pierwszym zgłoszeniem w miejscu/u osoby wskazanym/wskazanej w punkcie 7 pierwszego zgłoszenia.

 

Domeldowania są możliwe wyłącznie w odniesieniu do okresu oddelegowania podanego w pierwszym zgłoszeniu w punkcie 5.

Jeżeli ten okres dobiegł już końca, należy wysłać zgłoszenie przedłużenia; jednak można dokonać takiego zgłoszenia tylko odnośnie okresu następującego bezpośrednio po okresie wskazanym w pierwszym zgłoszeniu;

Jeżeli nie zachodzi żadna z obu opcji, należy dokonać nowego zgłoszenia.

 

Wskazówka: Domeldowanie odnosi się do wszystkich danych (zleceniodawca, miejsce wykonywania pracy) wskazanych w pierwszym zgłoszeniu.

Jeżeli nastąpiła zmiana zleceniodawcy lub miejsca wykonywania pracy, należy dokonać nowego zgłoszenia!