Naknadna prijava

Naknadno želite prijaviti delavce k že vloženi prijavi o napotitvi! To je možno le v navedenem obdobju po prvi prijavi.

 

Vse delavce vključite v ENO prijavo. Posamezna naknadna prijava delavcev ni možna!

 

POMEMBNO! Dostop do te prijave spremembe mora biti skupaj z dostopom do prve prijave obvezno omogočen na kraju oz. pri osebi, ki je naveden v 7. točki prve prijave!

 

Naknadne prijave so možne le znotraj celotnega obdobja napotitve, ki je bilo navedeno v 5. točki prve prijave!

Če je to že poteklo, vložite prijavo za podaljšanje. To je možno le neposredno po prvi prijavi.

Če oboje ne ustreza, vložite novo prijavo.

 

Napotek: Naknadna prijava se nanaša na vse podatke (naročnik, kraj zaposlitve), ki so navedeni v prvi prijavi.

Pri spremembi naročnika ali kraja zaposlitve vložite novo prijavo!