Zrušení zaměstnance

Podáním tohoto oznámení se provede zrušení zaměstnance(ů);

V případě, že bude třeba provést zrušení více zaměstnanců, podává se JEDNO oznámení pro všechny zaměstnance souhrnně, tj. nepodává se oznámení pro každého zaměstnance zvlášť!

 

DŮLEŽITÉ! Toto oznámení změny je třeba uschovat spolu s prvním oznámením u osoby/v místě uvedené(m) v prvním oznámení v bodě 7 a na žádost ho pohotově předložit.

 

Upozornění: Je třeba rozlišovat, zda se jedná o předčasné ukončení ze strany zaměstnance, nebo zda zaměstnanec nenastoupil k vyslání. Zrušení se provede pouze tehdy, pokud zaměstnanec NENASTOUPIL k vyslání.

 

V bodě 10 Poznámky uveďte důvod zrušení

(např. nemoc, výpověď, jiné pracovní nasazení).