Anularea unor forțe de muncă

Prin această notificare se anulează o/mai multe forț(ă)(e) de muncă.

În cazul în care se anulează mai multe forțe de muncă, acest lucru se va declara printr-O SINGURĂ notificare; nu se vor face notificări individuale pentru fiecare forță de muncă în parte!

 

IMPORTANT! Această notificare a unei/unor modificări trebuie păstrată în mod obligatoriu împreună cu notificarea inițială la locația/persoana indicată în notificarea inițială la punctul 7!

 

Atenție: Trebuie făcută distincția între o forță de muncă al cărei raport de muncă încetează anticipat și o forță de muncă care nu pleacă în detașare! Se va efectua o anulare numai dacă forța de muncă NU a plecat în detașare.

 

La punctul 10 „Note“ se va indica motivul anulării.

(de ex. boală, încetarea contractului de muncă, altă utilizare)