Anulowanie pracowników

Za pomocą tego formularza dokonuje się anulowania pracownika/pracowników;

Jeżeli ma być anulowany więcej niż jeden pracownik, należy wskazać te osoby w JEDNYM zgłoszeniu; proszę nie wysyłać pojedynczych formularzy dla każdego pracownika z osobna!

 

WAŻNE! To zgłoszenie zmiany danych musi być obowiązkowo przechowywane razem z pierwszym zgłoszeniem w miejscu/u osoby wskazanym/wskazanej w punkcie 7 pierwszego zgłoszenia.

 

Uwaga: Należy odróżnić przedterminowe zakończenie pracy przez oddelegowanego pracownika od sytuacji, kiedy pracownik w ogóle nie rozpoczyna pracy w ramach delegowania! Anulowania dokonuje się tylko wtedy, gdy pracownik NIE podjął pracy w ramach oddelegowania.

W punkcie 10 należy wskazać powód anulowania (np. choroba, wypowiedzenie, przydzielenie do innego zlecenia)