Notificare de prelungire

Doriți să efectuați o prelungire, adică să prelungiți o detașare deja notificată sau așa-numitul proiect de detașare. O notificare de prelungire este posibilă numai imediat după o notificare inițială.

Înregistrați toate forțele de muncă detașate pe perioada prelungirii. Nu efectuați notificări individuale pentru fiecare forță de muncă în parte. Indicați perioada prelungirii.

 

 

IMPORTANT! Această notificare a unei/unor modificări trebuie păstrată în mod obligatoriu la locația/persoana indicată în notificarea inițială la punctul 7!

 

Notă: Prelungirea se aplică tuturor datelor (beneficiar, locația de desfășurare a activității) indicate în notificarea inițială.

În cazul în care se schimbă beneficiarul sau locația de desfășurare a activității, trebuie efectuată o notificare nouă!

 

Notă: Nu este vorba despre o prelungire a forței de muncă în mod individual, ci despre prelungirea întregului proiect de detașare! Pe perioada prelungirii notificate pot fi efectuate notificări ulterioare și anulări ale unor forțe de muncă.