Prijava produljenja

Vi vršite produljenje, t.j., vi želite produljiti već prijavljeno upućivanje, a time i projekat upućivanja. Prijava se produljenja može samo vršiti neposredno nakon prve prijave.

Treba upisati sve zaposlenike koji se upućuju za razdoblje produljenja . Nemojte vršiti posebne prijave za svakog zaposlenika! Navedite razdoblje produljenja.

 

VAŽNO! Ovu prijavu promjene treba obvezno sačuvati zajedno sa prvom prijavom na mjestu/kod osobe, koja je navedena u prvoj prijavi pod točkom 7!

 

Upozorenje: Produljenje se odnosi na sve podatke (nalogodavac, radno mjesto) koji su navedeni u prvoj prijavi.

Kada su se nalogodavac ili radno mjesto promjenila, treba vršiti novu prijavu!

 

Napomena: U tom smislu, ne produljuje se pojedini zaposlenik, već projekat upućivanja! Tako su u razdoblju prijavljenog produljenja moguće kasne prijave i storniranja zaposlenika;