Zgłoszenie przedłużenia

Sporządzają Państwo przedłużenie, tzn. już zgłoszone oddelegowanie czyli projekt oddelegowania ma zostać przedłużony. Zgłoszenie przedłużenia może zostać złożone tylko odnośnie bezpośredniego okresu następującego po czasie wskazanym w pierwszym zgłoszeniu.

Należy wprowadzić dane wszystkich pracowników, którzy delegowani są na okres przedłużenia. Nie należy wysyłać pojedynczych zgłoszeń dla każdego pracownika z osobna. Należy podać okres przedłużenia.

 

WAŻNE! To zgłoszenie zmiany danych musi być obowiązkowo przechowywane razem z pierwszym zgłoszeniem w miejscu/u osoby wskazanym/wskazanej w punkcie 7 pierwszego zgłoszenia.

 

Wskazówka: Przedłużenie odnosi się do wszystkich danych (zleceniodawca, miejsce wykonywania pracy) wskazanych w pierwszym zgłoszeniu.

Jeżeli nastąpiła zmiana zleceniodawcy lub miejsca wykonywania pracy, należy dokonać nowego zgłoszenia!

 

Adnotacja: Tak rozumiane przedłużenie nie odnosi się do pojedynczego pracownika, lecz do projektu oddelegowania! W okresie zgłoszonego przedłużenia można natomiast dokonywać domeldowania lub anulowania pracowników;