Hlásenie predĺženia

Vypracujete predĺženie, t.j. chcete už nahlásené vyslanie, teda projekt vyslania, predĺžiť. Hlásenie predĺženia možno podať len bezprostredne nadväzujúc na prvé hlásenie.

Treba uviesť všetkých zamestnancov, ktoré budú vyslaní počas obdobia predĺženia. Nepodávajte jednotlivé hlásenia za každého zamestnanca. Zadajte obdobie predĺženia.

 

Dôležité: Toto hlásenie zmeny treba mať pripravené spolu s prvým hlásením na mieste práce/nasadenia alebo na mieste/u tej osoby, ktorá je uvedená v prvom hlásení pod bodom 7. 

 

Upozornenie: Dodatočné hlásenie sa vzťahuje na všetky údaje (odberateľ, miesto zamestnania), ktoré boli uvedené v prvom hlásení.

Pokiaľ nastane zmena v osobe odberateľa alebo miesta nasadenia, je potrebné vypracovať nové hlásenie!

 

Poznámka: nejde o predĺženie doby vyslania jednotlivého zamestnanca, ale o predĺženie celého projektu vyslania! V období podaného predĺženia zase sú možné dodatočné hlásenia a stornovania zamestnancov.