Prijava za podaljšanje

Prijava za podaljšanje pomeni, da želite podaljšati že prijavljeno napotitev in s tem projekt napotitve. Vložite jo lahko le neposredno po prvi prijavi.

Vključite vse delavce, ki so napoteni v obdobju podaljšanja. Posamezne prijave delavcev niso možne. Navedite obdobje podaljšanja.

 

POMEMBNO! Dostop do te prijave spremembe mora biti skupaj z dostopom do prve prijave obvezno omogočen na kraju oz. pri osebi, ki je naveden v 7. točki prve prijave!

 

Napotek: Naknadno podaljšanje se nanaša na vse podatke (naročnik, kraj zaposlitve), ki so navedeni v prvi prijavi.

Pri spremembi naročnika ali kraja dela vložite novo prijavo!

 

Opomba: Ne podaljša se napotitev posameznega delavca, temveč projekt napotitve! Znotraj obdobja prijavljenega podaljšanja pa so možne naknadne prijave in preklic napotitev delavcev.