Celková doba vyslání uvedená v PRVNÍM OZNÁMENÍ

Zde uveďte dobu, kterou jste uvedl(a) v prvním oznámení v bodě 5, popř. v již učiněném oznámení o prodloužení.