Perioada totală a detașării din NOTIFICAREA INIȚIALĂ

Indicați aici perioada declarată în notificarea inițială la punctul 5 sau într-o eventuală prelungire deja efectuată.