Ukupno razdoblje upućivanja iz PRVE PRIJAVE

Ovdje upišite razdoblje koje je bilo navedeno u prvoj prijavi pod točkom 5 odnosno u već prijavljenom produljenju.