Celkové obdobie vyslania PRVÉHO HLÁSENIA

Uveďte obdobie, ktoré bolo uvedené v prvom hlásení, resp. v už nahlásenom predĺžení, pod bodom 5.