Celotno obdobje napotitve PRVE PRIJAVE

Navedite obdobje, ki je bilo v 5. točki prve prijave navedeno pri že vloženem podaljšanju.