Předčasné ukončení zaměstnance

Toto oznámení slouží k předčasnému ukončení ohlášeného zaměstnance (tj. k ukončení k dřívějšímu datu, než je uvedeno v prvním oznámení).

V případě předčasného ukončení více zaměstnanců se podává JEDNO oznámení pro všechny zaměstnance souhrnně, tj. nepodává se oznámení pro každého zaměstnance zvlášť!

 

DŮLEŽITÉ! Toto oznámení změny je třeba uschovat spolu s prvním oznámením u osoby/v místě uvedené(m) v prvním oznámení v bodě 7 a na žádost ho pohotově předložit.

 

Pozor: Podáním tohoto oznámení končí doba vyslání příslušného zaměstnance.

V poli Poznámky uveďte důvod předčasného ukončení vyslání (např. výpověď, nemoc, jiné pracovní nasazení).

 

Příklad: Zaměstnanec byl vyslán na dobu od 1.1. do 31.1., ve skutečnosti byla doba vyslání ale ukončena již 15.1. V tomto oznámení se uvede skutečné datum ukončení.