Încetarea anticipată a raportului de muncă cu o forță de muncă

Prin această notificare se va declara încetarea anticipată (mai devreme decât sfârșitul perioadei indicate în notificarea inițială) a raportului de muncă cu o forță de muncă notificată.

În cazul în care raportul de muncă al mai multor forțe de muncă încetează anticipat, acest lucru se va declara printr-O SINGURĂ notificare; nu se vor face notificări individuale pentru fiecare forță de muncă în parte!

 

IMPORTANT! Această notificare a unei/unor modificări trebuie păstrată în mod obligatoriu împreună cu notificarea inițială la locația/persoana indicată în notificarea inițială la punctul 7!

 

Atenție: Prin această notificare se încheie detașarea forței de muncă menționate.

Invocați motivul încetării anticipate în câmpul „Note“ (de ex. încetarea contractului de muncă, boală, alte utilizări).

 

Exemplu: Forța de muncă a fost detașată pe perioada 1.1.-31.1.; în mod efectiv, aceasta și-a încheiat activitatea pe 15.1. – în această notificare se va declara data efectivă în care forța de muncă și-a încheiat activitatea.