Przedterminowe zakończenie pracy przez pracowników

Za pomocą tego formularza dokonuje się przedterminowego wymeldowania zgłoszonego pracownika (wcześniej niż wskazano w pierwszym zgłoszeniu).

Jeżeli więcej niż jeden pracownik kończy przedterminowo pracę, należy wskazać te osoby w JEDNYM zgłoszeniu; proszę nie wysyłać pojedynczych formularzy dla każdego pracownika z osobna!

 

WAŻNE! To zgłoszenie zmiany danych musi być obowiązkowo przechowywane razem z pierwszym zgłoszeniem w miejscu/u osoby wskazanym/wskazanej w punkcie 7 pierwszego zgłoszenia.

 

Uwaga: Wysłanie takiego zgłoszenia oznacza zakończenie oddelegowania danego pracownika.

Proszę wskazać powód przedterminowego zakończenia pracy (np. wypowiedzenie, choroba, przydzielenie do innego zlecenia)

 

Przykład: pracownik został oddelegowany na okres od 1.1. do 31.1., jednak faktyczny koniec pracy przypada na 15.1. – w tym zgłoszeniu należy wskazać faktyczna datę zakończenia pracy.