predčasné ukončenie vyslania zamestnancov

Týmto hlásením odhlásite nahláseného zamestnanca predčasne (teda skôr než je v prvom hlásení uvedené).

Ak končia viacerí zamestnanci predčasne, treba ich uviesť v JEDNOM hlásení; nepodávajte jednotlivé hlásenia za každého zamestnanca.

 

Dôležité: Toto hlásenie zmeny treba mať pripravené spolu s prvým hlásením na mieste práce/nasadenia alebo na mieste/u tej osoby, ktorá je uvedená v prvom hlásení pod bodom 7. 

 

Pozor: týmto hlásením končí vyslanie príslušného zamestnanca.

V poli poznámka uveďte dôvod predčasného ukončenia (napr. výpoveď, ochorenie, iné nasadenie)

 

Príklad: zamestnanec bol vyslaný na obdobie od 1.1 do 31.1.; skutočný koniec je ale 15.1. – v tomto hlásení treba uviesť skutočný konečný dátum.