Predčasno prenehanje dela delavcev

S to prijavo predčasno (prej, kot je navedeno v prvi prijavi) odjavljate delavca.

Če več delavcev predčasno zaključuje delo, sporočite v ENI prijavi; posamezne prijave preklica delavca NISO možne!

 

POMEMBNO! Dostop do te prijave spremembe mora biti skupaj z dostopom do prve prijave obvezno omogočen na kraju oz. pri osebi, ki je naveden v 7. točki prve prijave!

 

Pozor: S to prijavo se zaključi napotitev posameznega delavca.

V polju Opombe navedite razlog predčasnega zaključka (npr. odpoved delovnega razmerja, bolezen, delo drugje).

 

Primer: Delavec je bil napoten za obdobje 1. 1. do 31. 1., delo pa se dejansko zaključi 15. 1. V tej prijavi navedite dejanski končni datum.