Potpunsko storniranje prve prijave i svih upućenih zaposlenika

Ovom prijavom stornirate svoju predatu prijavu upućivanja sa svim zaposlenicima koje ste u njoj prjavili!

Pažnja: Nakon izvršenog storniranja, ova prijava više ne vrijedi!

 

U polju Napomene, treba navesti razlog storniranju.

(primjerice, nalog se stornirao; nalog se odložio na znatno kasnije razdoblje)

 

NEMOJTE ovo upotrebiti u slučaju storniranja produljenja ili kasne/kasnih prijave/a!

 

Upozorenje: Kada je više zaposlenika upućeno, a samo jednog treba stornirati, tada upotrebite Storniranje prijavljenih zaposlenika;

Obratite pažnju na razliku: storniranje prijave ili storniranje pojedinih zaposlenika

Storniranja produljenja i u njima upućenih zaposlenika treba vršiti prijavom „Storniranje prijavljenih zaposlenika“.