Kompletne anulowania pierwszego zgłoszenia i wszystkich oddelegowanych pracowników

Za pomocą tego zgłoszenia dokonują Państwo anulowania wysłanego zgłoszenia oddelegowania i wszystkich wskazanych tam pracowników!

Uwaga: Po wysłaniu anulowania dokonane zgłoszenie traci ważność!

 

W polu „adnotacja” należy wskazać powód anulowania.

(np. zleceniodawca anuluje zlecenie, zlecenie zostaje przesunięte na znacznie późniejszy termin)

Ten formularz NIE ma zastosowania do anulowania przedłużenia lub domeldowania!

 

Wskazówka: Jeżeli oddelegowano paru pracowników, ale anulowanie dotyczy tylko jednego z nich, należy użyć opcji „anulowanie zgłoszonych pracowników”;

Proszę zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy poszczególnymi rodzajami anulowania: anulowanie zgłoszenia lub anulowanie poszczególnych pracowników

Anulowanie przedłużenia i wskazanych tam pracowników oraz anulowanie domeldowanych pracowników należy zgłosić za pomocą formularza „anulowanie zgłoszonych pracowników”.