úplné stornovanie prvého hlásenia a všetkých vyslaných zamestnancov

Týmto hlásením stornujete podané hlásenie o vyslaní so všetkými zamestnancami, ktorí sú v ňom uvedení.

Pozor: po stornovaní hlásenie už nie je platné!

 

V poli poznámka uveďte dôvod stornovania.

 (napr. zákazka bola stornovaná; zákazka sa posunie na podstatne neskoršie obdobie)  

 

NEPOUŽÍVAŤ v prípade stornovania predĺženia alebo dodatočného hlásenia/hlásení!

 

Upozornenie: ak išlo o vyslanie viacerých zamestnancov a treba stornovať len jedného z nich, tak používajte „storno nahlásených zamestnancov“.

Všimnete si rozdiel: Storno hlásenia alebo storno jednotlivých zamestnancov.

Hlásením „storno nahlásených zamestnancov“ sa stornujú predĺženia a v nich uvedení zamestnanci ako aj dodatočne nahlásení zamestnanci.