Popolni preklic prve prijave in vseh napotenih delavcev

S to prijavo boste preklicali svojo posredovano prijavo o napotitvi z vsemi delavci, ki so v njej navedeni!

Pozor: Po opravljenem preklicu ta prijava ni več veljavna!

 

V polju Opombe navedite razlog preklica

(npr. preklic naročila, naročilo je bilo prestavljeno na bistveno kasnejši čas).  

 

NE velja za preklic podaljšanja ali naknadne prijave!

 

Napotek: Če ste napotili več delavcev in želite preklicati prijavo le za enega, uporabite Preklic posameznih delavcev.

Upoštevajte razliko: Preklic ene prijave ali preklic posameznih delavcev.

Podaljšanja in v njih napoteni delavci ter naknadno prijavljeni delavci se prekličejo s prijavo "Preklic prijavljenih delavcev".