Informační pokyn pro opravu údajů o ohlášených mobilních zaměstnancích

Toto oznámení slouží k provedení opravy údajů o již ohlášených zaměstnancích jako je např. příjmení, jméno, datum narození atd.

Upozornění: Pro přidání dalších, dosud neohlášených mobilních zaměstnanců se použije dodatečné ohlášení mobilních zaměstnanců.