Informacija prilikom ispravka podataka prijavljenih mobilnih radnika

S ovom se prijavom mogu ispravljati podaci, kao što su prezime, ime, datum rođenja itd. već prijavljenih radnika.

 

Napomena: za daljnje – ranije neprijavljene mobilne radnike – mora se koristiti naknadna prijava mobilnih radnika.