Informácia pri oprave údajov o nahlásených mobilných zamestnancoch

Týmto hlásením možno korigovať údaje, ako sú priezvisko, meno, dátum narodenia atď. už nahlásených zamestnancov.

 

Upozornenie: Upozornenie: pre ďalších – doteraz nenahlásených mobilných zamestnancov - je potrebné vyplniť „Dodatočné nahlásenie mobilných zamestnancov“.