Informační pokyn pro opravu údajů o ohlášených vozidlech a jejich registračních značkách

Toto oznámení slouží k provedení opravy nesprávných údajů o ohlášeném vozidle.

V bodě 4 uveďte ohlášené (tj. nesprávné) údaje o vozidle a v bodě 4A uveďte nové, tj. správné údaje o vozidle.

 

Upozornění: Jestliže se bude během doby platnosti oznámení o vyslání používat další, dosud neohlášené vozidlo, je třeba podat pro toto nové vozidlo oznámení změny „Dodatečné ohlášení vozidel“.