Informații pentru corectarea datelor unor vehicule și numere de înmatriculare deja notificate

Prin această notificare puteți corecta datele incorecte ale unui vehicul notificat.

Completați la punctul 4 datele (incorecte ale) vehiculului deja notificat, iar la punctul 4A datele corecte ale vehiculului.

 

Menţiune: Dacă în decursul perioadei de valabilitate se utilizează un vehicul suplimentar – care nu a fost notificat deja – acest vehicul se va notifica prin intermediul formularului de Notificare a unei modificări „Notificare ulterioară a unor vehicule“.