Informácia pri oprave údajov o nahlásených vozidlách a ich EČV

Týmto hlásením môžete opraviť nesprávne nahlásené údaje o vozidle.

Uveďte pod bodom 4 (nesprávne) nahlásené údaje už nahláseného vozidla a pod bodom 4A korigované údaje vozidla.

 

Upozornenie: ak sa má nasadiť počas doby platnosti hlásenia o vyslaní ďalšie vozidlo, ktoré doteraz nebolo nahlásené, tak toto vozidlo je potrebné nahlásiť prostredníctvom hlásenia o zmene „Dodatočné nahlásenie vozidiel“.