Informacija pri popravku podatkov za prijavljena vozila in registrske oznake

S to prijavo lahko popravite nepravilno prijavljene podatke vozila.

Pod 4. točko navedite (nepravilne) podatke že prijavljenega vozila in pod 4.A točko pravilne.

 

Napotek: Če želite v obdobju veljavnosti prijave napotitve uporabljati dodatno vozilo, ki doslej ni bilo prijavljeno, ga morate prijaviti s prijavo spremembe "Naknadna prijava vozil".