Informační pokyn pro dodatečné ohlášení mobilních zaměstnanců

Toto oznámení slouží k ohlášení dalších mobilních zaměstnanců; tito zaměstnanci jsou oprávněni řídit výlučně ohlášená vozidla.

Upozornění: Dodatečné ohlášení je třeba uschovat spolu s prvním oznámením. Po vjezdu na území Rakouska je řidič povinen mít dokumenty u sebe ve vozidle;