Informacija prilikom naknadne prijave mobilnih radnika

S ovom prijavom se prijavljuju daljnji mobilni radnici; oni imaju pravo upravljati isključivo prijavljenim vozilima.

Napomena: naknadne prijave se moraju priložiti Prvoj prijavi i vozač ih mora fizički imati sa sobom u vozilu prilikom ulaska na savezni teritorij;