Informacija prilikom naknadne prijave vozila i njihovih registarskih oznaka

S ovom prijavom prijavljuju se daljnja vozila s pripadajućim registarskim oznakama;

radnici koji su prijavljeni u Prvoj prijavi i izvršenoj naknadnoj prijavi imaju pravo upravljati tim vozilom/vozilima.

 

Napomena: naknadne prijave se moraju priložiti Prvoj prijavi i vozač ih mora fizički imati uza se prilikom ulaska na savezni teritorij;