Informácia k dodatočnému nahláseniu vozidiel a ich evidenčných čísiel

Týmto hlásením sa nahlasujú ďalšie vozidlá a ich EČV.

Len zamestnanci nahlásení v prvom hlásení a v dodatočnom hlásení sú oprávnení šoférovať toto vozidlo/tieto vozidlá.

 

Upozornenie: Dodatočné hlásenia sa pripoja k prvému hláseniu a vodič má ich pri vstupe na územie štátu pri sebe vo vozidle.