Informacije za naknadne prijave vozil in njihovih registrskih oznak

S to prijavo se prijavljajo dodatna vozila in njihove registrske oznake.

Delavci, prijavljeni s prvo prijavo in naknadnimi prijavami, imajo pravico upravljati to vozilo oz. ta vozila.

 

Napotek: Naknadne prijave se dodajo prvi prijavi, voznik pa jih mora imeti v vozilu od vstopa na ozemlje Avstrije.