Registrační značka/značky motorových vozidel řízených vyslanými zaměstnanci podle bodu 5

Upozornění: Jestliže se bude během doby platnosti oznámení o vyslání používat další dosud neohlášené vozidlo, je třeba podat pro toto nové vozidlo oznámení změny „Dodatečné ohlášení vozidel“.