Numărul (Numerele) de înmatriculare al(e) autovehiculului (autovehiculelor) lucrătorilor detașați numiți la punctul 5

Menţiune: Dacă în decursul perioadei de valabilitate se utilizează un vehicul suplimentar – care nu a fost notificat deja – acest vehicul se va notifica prin intermediul formularului de Notificare a unei modificări „Notificare ulterioară a unor vehicule“.