Službena(e) registarska(e) oznaka(-e) vozila kojim(a) upravlja(ju) upućeni vozač(i) naveden(i) u točki 5

Napomena: ako se u razdoblju važenja Prijave upućivanja na rad koristi daljnje – ranije neprijavljeno vozilo, to vozilo se mora prijaviti putem prijave promjene „Naknadna prijava vozila“.