Registrska(-e) oznaka(-e) vozil, ki jih upravljajo delavci, navedeni v 5. točki

Napotek: Če v obdobju veljavnosti prijave napotitve uporabljate nadaljnje vozilo, ki doslej ni bilo prijavljeno, ga morate prijaviti s prijavo spremembe "Naknadna prijava vozil".