Kontaktna osoba

Treba navesti onu osobu, kod koje se prema čl. 23 LSD-BG dokumentacija (opća) nalazi, a koja treba dati izvještaje te primiti dokumentaciju kao formalni primatelj – opunomoćenik za dostavu (čl. 41 LSD-BG)

 

Napomena: Načelno, ova osoba treba imati te pokazati obveznu dokumentaciju prijave i obračun plaća