Kontaktszemély

Azt a személyt kell megadni, aki a LSD-GB 23. § értelmében (általában) rendelkezik az iratokkal, felvilágosítást ad és a dokumentumokat hivatalosan átveszi (kézbesítési megbízott) (LSD-BG 41.§).

 

Megjegyzés: Alapvetően ennek a személynek kell a bejelentőkkel, valamint a bérezési dokumentumokkal rendelkeznie, és azokat bemutatnia

(ld. 7. pont bérezési iratok)